1 arquitecte superior

Divendres, 19 d'abril de 2024 a les 10:02

ESTAT:  EN PROCÉS
El termini de presentació de sol·licituds va finalitzar el 29 d'abril de 2024

BASES ESPECÍFIQUES REGULADORES DEL PROCÉS SELECTIU PER AL NOMENAMENT TEMPORAL DE FUNCIONARI DE CARRERA PER L’AJUNTAMENT DE MONTCADA I REIXAC, PER L’EXISTÈNCIA D’UNA PLAÇA VACANT D’ARQUITECTE SUPERIOR DE L’ESCALA D’ADMINISTRACIÓ ESPECIAL, SUBESCALA TÈCNICA, GRUP DE CLASSIFICACIÓ A, SUBGRUP A1, ADSCRIT AL LLOC DE CAP DE SERVEI D’URBANISME I HABITATGE DE L’ÀREA TERRITORIAL I MOBILITAT, MITJANÇANT LA COMISSIÓ DE SERVEI.

Lloc a cobrir:Cap del servei d’urbanisme i habitatge (lloc 0008)
Classe de personal: Funcionari/ària de carrera
Grup: A
Subgrup: A1
Escala: Administració especial
Subescala: Tècnica, Tècnics Superiors
Classe: Arquitecte superior
Nivell de destinació: 28
Nivell de lloc: 13
Sistema de provisió: Concurs específic comissió de servei
Durada màxima: Adscripció provisional per comissió de servei d’un any, amb possible pròrroga d’un any.
Jornada de treball: Ordinària - Plena dedicació
Centre de treball: Ajuntament, Av de la Unitat, 6
Adscripció orgànica: Servei urbanisme / Àrea de territori i mobilitat

Darrera actualització: 10.05.2024 | 12:19