2.9. Resoldre problemàtiques urbanístiques heretades

  1. Redacció d’un nou pla per a Montcada nord que permeti un nou parc de la Riera seca i la dinamització d’una zona motor d’activitat econòmica, on s’ubica des del 2008 l’empresa Valentine.
  2. Defensar els interessos municipals en atermenaments per tal de reduir els costos de les superfícies de zona verda a expropiar.
  3. Augment del nombre de parcs municipals, mitjançant l’adquisició de les zones verdes en mans de particulars, tot evitant així el risc de noves expropiacions.
  4. Fer front als pagament pendents, dictats per resolucions judicials, referents a l’expropiació de zones verdes.
  5. Regularització, acabament de la urbanització i dotació de serveis al polígon industrial Hermes.
  6. Finalització de la urbanització del polígon industrial de Can Cuiàs, tot construint un nou vial al sector K.
  7. Regularització i potenciació de les concessions comercials al Centre Comercial El Punt (Mas Rampinyo) i el de Can Cuiàs.

Darrera actualització: 08.03.2023 | 15:28