Mesures de les companyies energètiques COVID-19

NATURGY I COMERCIALITZADORA REGULADA

Mesures:

Paralitzar tots els talls de subministraments:

Des del 13/03/20 s’han paralitzat tots els talls, tant de llum com de gas, dels clients de totes les comercialitzadores del grup fins a nova ordre.

Paralitzar l’enviament de llistats de talls per morositat als ajuntaments:

S’ha aturat l’enviament setmanal de llistats de talls per impagaments fins a nova ordre.

Aplaçament del pagament de factures:

Naturgy permet l’aplaçament de factures a aquells clients domèstics amb tarifes liberalitzades.

La companyia ha ampliat el període de carència d’aquestes factures fins a 6 mesos a l’estendre l’aplaçament de pagament de las factures reportades fins al juny i cobrar-les a partir del mes d’octubre de 2020, facturant-les a continuació en 12 pagaments iguals durant els següents mesos. Aquestes factures podran ser abonades fins al setembre de 2021.

Naturgy es farà càrrec del cost d’aquestes factures durant aquests mesos, finançant als seus clients sense interessos, i permetent així flexibilitat en el pagament de l’energia.

Per sol·licitar acollir-se a aquesta mesura s’ha de fer a través de la web: ttps://www.naturgy.es/hogar/fnt_hogar/ventajas_naturgy/facilidades_de_pago

Atenció mèdica gratuïta mediant videotrucada:

Naturgy facilita als seus clients atenció mèdica gratuïta mitjançant videotrucada durant aquestos mesos, amb l’objectiu que els ciutadans puguin fer consultes de salut sense necessitat de sortir de casa. D’aquesta manera, la companyia continua treballant en el seu compromís d’ajudar a contenir la propagació del coronavirus i en línia amb la iniciativa impulsada des del Ministeri de Sanitat ‘Jo em quedo a casa’.

Per poder comptar amb aquesta assistència, que està a disposició de tots els clients de Naturgy, els usuaris hauran de registrar-se en la seva àrea privada a la web de la companyia.

En el cas de clients no registrats, els clients seran informats de les instruccions de registre previ pel seu accés al servei.

Les consultes podran realitzar-se tots els dies de la setmana, les 24h, mitjançant trucada telefònica, pàgina web o aplicació online. Aquest servei inclou informació mèdica de primeres actuacions en casos d’emergència, medicació i posologia per pediatria i medicina general. En cas d’emergència, s’avisarà al servei 112 per enviament d’ambulància en el territori nacional.

Per a registrar-se a l’àrea privada hauran d’accedir a: https://areaprivada.naturgy.es/ovh-web/RegistrationAuthentication.gas

Una vegada dintre del àrea client es podrà activar el servei des de dintre de l’enllaç “acceder” d’activació d’aquest servei.

Per ser client de Comercializadora Regulada i estar registrat a l’Àrea Clients i tenir Factura Online, disposen del servei d’assistència mèdica quan es necessiti sense sortir de casa.

Web: www.comercializadoraregulada.asmedit.es

Per poder accedir a les consultes mèdiques es realitzarà:

 • Per telèfon al número 900 102 773
 • Per videoassistència a través de Chrome o Firefox

FUNDACIÓ NATURGY 

Amb motiu de la crisi sanitària de la COVID 19, el Ministeri de Transició Ecològica i Repte Demogràfic, ha llançat diverses mesures d'àmbit econòmic i social dirigides a pal·liar els seus efectes.

Per consultar unes i altres,  es recomana accedir al web de Ministeri de Transició Ecològica i Repte Demogràfic que disposa d'informació senzilla i de detall:  https://www.miteco.gob.es/es/ministerio/medidas-covid19/

A continuació es resum la informació que trobareu en aquesta pàgina web:

 • Informació a la ciutadania.
 • Garantia de subministrament d'aigua, electricitat i gas a totes les llars
 • Ampliació del bo social a treballadors autònoms que hagin cessat la seva activitat o reduït la seva facturació com a conseqüència de l'COVID-19
 • Resta de supòsits per accedir al bo social
 • Pròrroga el bo social a qui se'ls caduca la prestació en aquestes dates
 • Suspensió de la revisió de preu de GLP envasat i TUR de gas
 • Possibilitat de suspensió de factures de llum i gas per a autònoms i pimes
 • Flexibilització de contractes d'electricitat i gas per a autònoms i empreses
 • Gestió de residus a la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID -19
 • Mesures de suport a empreses comercialitzadores


 

IBERDROLA

A causa de la situació provocada pel coronavirus (Covid-19) la companyia ha posat en marxa les següents mesures:

Reforç canals digitals i telefònics:

Es continua atenent-te en els canals digitals ( Iberdrola.es i App d’Iberdrola Clients ) i al telèfon d’atenció gratuïta (900 225 235). Per la seguretat dels seus clients i col·laboradors, s’ha tancat temporalment tots els seus punts d’atenció. Es recorda que es pot realitzar les gestions més urgents de forma online o per telèfon, a qualsevol dia i hora de la setmana.

Ofereixen registrar-se a La Meva Àrea Client o descarregar-se l’ App d’Iberdrola Clients per poder accedir als següents serveis de major utilitat en aquests moments:

 • Consultar y descarregar les factures d’electricitat i gas de les vostres vivendes
 • Modificar la tarifa actual per una que s’adapti millor als vostres hàbits actuals
 • Realitzar modificacions en el terme de potència
 • Notificar averies al domicili incloses en el servei de reparacions d’urgències
 • Pagar amb tarja o Bizum aquelles factures pendents

Prestació de serveis d’urgència:

Per a la vostra tranquil·litat, continuen atenent les reparacions d’urgència. Si teniu alguna averia crítica, posen a la vostra disposició el telèfon 900 22 45 22. També es pot notificar-la a l’App d’Iberdrola Clients i la resoldran el més aviat possible.

Pla d’assessorament:

Assessoren sobre el Pla que millor s’adapta als vostres nous hàbits de consum. Volen que estalvieu a la vostra factura quan més ho necessiteu. A més, durant els pròxims 30 dies, si teniu contractat el “Plan Elige 8 Horas” podreu canviar les vostres hores de forma il·limitada i, com sempre, sense cost.

Facilitats en el pagament de les factures:

Si teniu dificultats amb les factures de llum, gas o altres serveis energètics, podreu pagar de manera fraccionada en diferents mesos i de forma gratuïta.

Implementació de mesures de seguretat per als seus treballadors:

La companyia està extremant totes les mesures de seguretat i prevenció recomanades per les autoritats:

 • Teletreball per als seus empleats.
 • Com a servei essencial, continuen prestant una atenció de qualitat als clients. Per això, conten amb un telèfon gratuït d’atenció gestionat per empreses especialitzades, disponible 24 hores  i durant tots els dies de l’any.

Servei gratuït d’urgències elèctriques:

Servei sense cost i amb cobertura de tres hores de mà d’obra i desplaçament. Si us trobeu sense llum per un problema en la instal·lació truca al telèfon 900 13 13 31 i t’atendran en menys de 3 hores.

Informació actualitzada en Iberdrola.es: https://www.iberdrola.es/informacion/covid-19.


 

ENDESA SAU I ENERGIA XXI

Mesures preses en relació al COVID-19:

El pla d’acció se suma a les iniciatives que estan en marxa des del inici de l’estat d’alarma:

Paralització de talls de subministraments: durant l’estat d’alarma han paralitzat els talls de subministraments d’electricitat i gas als clients residencials. Per evitar desplaçaments i contacte físic, recomanen utilitzar la domiciliació bancària per abonar les factures. També es pot fer a través de la web del vostre banc, l’app mòbil endesaclients, telefònicament amb la vostra tarja bancària o punxant aquest enllaç:  https://www.endesaclientes.com/formulario-pagar-factura?ckAnly=1&ckAds=1

Prestació de serveis d’urgència:  posen a disposició els equips tècnics necessaris i adequats per atendre les reparacions urgents d’electricitat, electrodomèstics, gas i equipaments (calderes, termos...). També atenen qualsevol subministrament essencial de llum i gas en empreses (comunitats de veïns, sales de calderes, hospitals, serveis públics i centres de transformació). En aquest contingut es troba els números de telèfon als que podeu trucar: https://www.endesa.com/es/te-ayudamos/endesa-covid-19/averias-endesa-covid.html

Canvi en el Servei d’Atenció al Client: en aquest context excepcional han suspès temporalment l’atenció presencial a les seves oficines des del 16 de març i mentre es mantingui l’estat d’alarma. Recomanen realitzar les gestions online o per telèfon.

Canals d’Atenció  d’Endesa  durant l’emergència sanitària:

Gestions Endesa Energia:

 • Centre d’Atenció Telefònica: 800 760 909 (24 hores del dia, tots els dies)
 • A través de la web www.endesa.com

Gestions Energia XXI:

 • Centre de Atenció Telefònica: 800 760 333 (24 hores del dia, tots els dies)
 • A través de la web www.energiaxxi.com

Gestions Bono Social (EnergíaXXI)

Des de l’Àrea Client d’Endesa o des de l’App mòbil d’endesaclients.

Si sou una empresa, heu de trucar al 800 760 266.

Facilitats per a autònoms i PIMES degut a l’estat d’alarma per COVID-19:

Amb motiu de l’estat d’alarma decretat per la COVID-19 s’han establert mesures extraordinàries per ajudar als autònoms, les PIMES i les empreses en general.

Totes aquestes s’apliquen tan sols sobre el contracte del subministrament on s’exerceix l’ativitat professional o comercial: 

 • Ajornar factures. Aquesta mesura s’aplica únicament a PIMES i autònoms.
 • Reduir la potència. Aquesta mesura s’aplica tant a PIMES i autònoms com a empreses en general (sense importar la grandària). 
 • Suspendre el subministrament. Aquesta mesura s’aplica tant a PIMES i autònoms com a empreses en general (sense importar la grandària). 

Per a més informació es pot consultar el següent link: https://www.endesa.com/es/te-ayudamos/endesa-covid-19/autonomos-pymes-covid19

Com sol·licitar-ho:

És necessari  que sigueu titular del contracte i adjunteu la següent documentació en l’e-mail que envieu:

 • Foto/escanejat del DNI per tots dos costats.
 • El vostre número de contracte: apareix a les teves factures i  té 11 o 12 números.
 • Si sou autònom: certificat d’inscripció en Règim Especial per Treballadors autònoms o per compte propi.
 • Si sou PYME: certificat de la Tresoreria General de la Seguretat Social (Model A008) que indiqui el número anual medi de treballadors o document equivalent.
 • Només per reduccions de potència: si ara mateix teniu fins a 15 kW de potència, al vostre e-mail haureu d’indicar la potència a la que voleu baixar, incloent fins el primer decimal. Si teniu més de 15 kW, haureu d’incloure fins el tercer decimal i indicar per ordre la potència per punta, pla i vall. 

Heu d’enviar la vostra sol·licitud a les següents direccions de correu:


 

AGÈNCIA CATALANA DE L’AIGUA

Mesures:

Informen que, atenent les necessitats de les famílies en aquesta situació de crisi, el Govern de la Generalitat ha decidit, a través de l’Agència Catalana de l’Aigua, aplicar una reducció del 50% del cànon de l’aigua, amb caràcter universal, per a tots els usuaris domèstics durant els mesos d’abril i maig.

Aquesta mesura també l’han fet efectiva al món empresarial, aplicant una reducció del 50% del cànon que pagueu les indústries i la resta d’activitats econòmiques.

Així mateix, i per als col·lectius més vulnerables que ja avui s’estan beneficiant del cànon social zero en el primer tram (o aquells que hi puguin entrar a partir d’aquesta nova crisi provocada pel virus COVID-19), amplien la gratuïtat del cànon social la resta de trams en cas que el seu consum se situï per sobre del primer tram. Més de 50.000 famílies es beneficien actualment del cànon social.

La companyia entén que es tracta de mesures d’ajut social i d’atenció per a les famílies en  aquests moments de dificultat, i un suport a les empreses per tal d’ajudar a garantir l’activitat econòmica. El cost aproximat d’aquestes mesures que aportaran liquiditat a les famílies i les empreses ascendeix a 50 milions d’euros.

Podeu consultar el text del Decret Llei en el següent enllaç: https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_sumari_del_dogc/?anexos=1&anne x=A&numDOGC=8095A&seccion=0

Des de l’Agència estan en contacte amb les empreses subministradores d’aigua perquè siguin elles les que incorporin les bonificacions, automàticament, als rebuts de l’aigua dels mesos d’abril i de maig. D’aquesta manera, ni la ciutadania, ni els ajuntaments, ni les empreses no hauran de fer cap gestió addicional.

Us recorden que també disposen d’una altra bonificació (l’ampliació de trams) a què actualment estan acollits més de 408.000 abonats.

Us conviden a fer difusió d’aquestes mesures en el vostre municipi a fi que se’n puguin beneficiar totes les famílies que compleixin els requisits per demanar el cànon social o les bonificacions d’ampliació de trams. La informació la trobareu en aquest enllaç:http://aca.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Tarifa-social-del-canon-de-laigua

Des del primer moment de la crisi la seva prioritat màxima ha estat assegurar els serveis bàsics d’abastament, de sanejament i d’accions de control del medi hídric en cas d’incidències.

Ara que aquests serveis essencials ja estan coberts, estan ampliant la incorporació d’eines de teletreball per tal d’anar impulsant, durant les properes setmanes, altres mesures i actuacions que estiguin al seu abast per ajudar a pal·liar els efectes que aquesta crisi pugui causar a famílies i empreses, també des del punt de vista de la reactivació econòmica un cop s’aixequin les mesures de confinament.

Darrera actualització: 10.04.2020 | 11:26
Darrera actualització: 10.04.2020 | 11:26