VII Concurs d'Instagram de Festa Major 2023

Dilluns, 15 de maig de 2023 a les 11:00

Per la present s’estableixen les bases de la convocatòria del VII Concurs d’Instagram Festa Major de Montcada i Reixac 2023.

BASES DE PARTICIPACIÓ

Participació oberta a totes les persones, sense límit d’edat. Caldrà participar a través del hashtag: #concursfmmir23 És imprescindible que el perfil del participant sigui públic.

TEMA
Imatges relatives a la Festa Major de Montcada i Reixac 2023, del 2 al 5 de juny de 2023. Qualsevol fotografia que no hagi estat realitzada a la Festa Major 2023, no serà admesa a concurs.

OBRES
Cada autor podrà pujar un màxim de 2 fotografies. Les fotografies es pujaran a INSTAGRAM abans de les 24 hores del dimarts 6 de juny. No s’acceptaran fotografies etiquetades fora de la data establerta.

EL JURAT
El jurat estarà format per tècnics municipals de la Regidora de Cultura i Patrimoni i membres de l’Agrupació Fotogràfica de Montcada i Reixac (AFOTMiR).

VEREDICTE
Es realitzarà a la seu de l’AFOTMiR (Centre Cívic Antigues Escoles de Mas Rampinyo; c. Alt de Sant Pere 73, a Montcada i Reixac) el divendres 9 de juny a les 18 hores.

PREMIS

Hi haurà 3 premis:

  • 1r Premi: Val regal valorat en 200 € i sessió fotogràfica d’estudi a la seu de l'AFOTMiR.
  • 2n Premi: Val regal valorat en 150 €.
  • 3r Premi: Val regal valorat en 100 €.

Els tres premiats tindran una subscripció gratuïta de soci d'un any a l'AFOTMiR.

GUANYADORS
Els guanyadors es notificaran el dissabte 10 de juny per mitjà d’INSTAGRAM. Per acceptar el veredicte, els guanyadors hauran de posar-se en contacte amb l’organització mitjançant l’adreça festamajormir@afotmir.cat en un termini màxim de 24 hores. Una vegada acceptat el veredicte, els noms dels guanyadors es faran públics a la pàgina web i a les xarxes socials de l’Ajuntament de Montcada i Reixac i de l’AFOTMiR.

EXPOSICIÓ I ENTREGA DE PREMIS
Les fotografies guanyadores s’exposaran a l’Auditori Municipal de Montcada i Reixac del 13 al 18 de juny de 2023. L’entrega de premis es farà el dia 13 de juny a les 19'30 hores, a l’Auditori Municipal de Montcada i Reixac.

DRETS SOBRE LES IMATGES
La titularitat dels drets morals i l’explotació de la propietat intel·lectual sobre les obres digitals pertany a l’autor. L’Ajuntament adquireix únicament els drets que s’especifiquen a continuació. Els participants cedeixen, en règim de no exclusivitat, a l’Ajuntament de Montcada i Reixac i a l’AFOTMiR les fotografies participants al concurs amb caràcter gratuït i amb finalitat exclusivament de difusió. I els drets de reproducció, comunicació publica i transformació de les obres digitals, únicament per a: reproduir les obres digitals, de forma total o parcial, en un suport digital per a incorporar-les a una base de dades electrònica, dret a emmagatzemar-les en centres servidors, així com el dret a realitzar qualsevol altra reproducció temporal necessària per a permetre assolir els objectius d’activitats promocionals de la ciutat. La comunicació pública o posada a disposició, total o parcial, de les obres digitals, donant difusió per mitjà de qualsevol canal de comunicació digital o no: entre d’altres, les imatges publicades a Instagram, amb el hashtag a dalt indicat, seran públiques al lloc web i a les xarxes socials que utilitzi l’Ajuntament de Montcada i Reixac i l’AFOTMiR, incorporar-les a publicacions en format paper, formar part de la difusió d’activitats promocionals per la ciutat, etc. Transformar o adaptar l’obra digital, sigui directament o per mitjà de tercers, quan això es consideri necessari per adequar-la al format, imatge o aparença d’internet o qualsevol altra tecnologia susceptible d’adscripció a internet. Els participants han de garantir el compliment de l’apartat 10 i, en conseqüència, tenir plenes facultats per a participar en el present concurs i per no infringir cap dret de tercers, sigui la propietat industrial, intel·lectual, secret comercial o qualsevol altre.

ACCEPTACIÓ DE LES BASES
Pujar les fotografies a Instagram amb el hashtag a dalt indicat, significa l’acceptació d’aquestes bases, així com que els organitzadors es puguin posar en contacte amb els guanyadors per mitjà de la fotografia. Els noms dels guanyadors es podran fer públics als canals indicats anteriorment.
D’acord amb la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de dades de caràcter personal, un informem que les dades dels guanyadors no s’incorporaran a cap fitxer de l’Ajuntament de Montcada i Reixac ni de l’AFOTMiR.
L’organització es reserva el dret de modificar aquestes bases si ho exigís una causa justificada.
El participant al concurs manifesta i garanteix que és propietari del contingut publicat per mitjà d’Instagram i a la resta de canals de l’Ajuntament i l'AFOTMiR o en cas contrari tenen el dret d’atorgar els drets i les llicències pertinents; que la publicació i l’ús del seu contingut no violen, malversen ni infringeixen els drets de qualsevol tercer, incloent, sense limitació, els drets de privacitat, publicitat, d’autor, marca registrada, etc. i a respectar tota la normativa vigent de propietat intel·lectual i qualsevol altra aplicable a l’objecte d’aquestes bases. L’organització no es fa responsable del contingut publicat, que només serà responsabilitat del concursant. La participació en el concurs implica l’acceptació de totes les condicions d’Instagram, que es poden consultar a www.instagram.com/legal/terms.

Organitzen: Ajuntament de Montcada i Reixac i Agrupació Fotogràfica de Montcada i Reixac (AFOTMiR)

Darrera actualització: 22.05.2023 | 10:23