Subvencions per al pagament del lloguer o cessió d’ús per a persones que en data 22/3/2023 tenen de 36 a 64 anys LM i les de 65 anys o més LG

Dijous, 6 d'abril de 2023 a les 08:14

El termini s’inicia el dimarts 11/4/2023 fins el 12/5/2023 ambdós inclosos

7 Imports màxims del lloguer o preu de cessió mensual

7.2 En el supòsit de les persones incloses a l’apartat a) LG i c) LM del punt 1 d’aquesta Resolució (65 anys o més i de 36 a 64 anys), aquest import màxim serà el següent:

a) Quant es tracti d’habitatge:

 • Àmbit Metropolità de Barcelona (Baix Llobregat, Barcelonès, Maresme, Vallès Occidental, Vallès Oriental): 900 euros.
 • Resta de la demarcació de Barcelona: 650 euros.
 • Demarcació de Girona: 650 euros.
 • Demarcació de Lleida: 600 euros.
 • Demarcació de Tarragona: 600 euros.
 • Les Terres de l’Ebre: 600 euros.
 • Per a famílies nombroses, famílies monoparentals i per a unitats de convivència amb algun membre amb discapacitat legalment reconeguda i barem mobilitat favorable, aquest import màxim serà de 900 euros a tot el territori de Catalunya.

b) Quant es tracti d’habitació:

 • Àmbit Metropolità de Barcelona (Baix Llobregat, Barcelonès, Maresme, Vallès Occidental, Vallès Oriental): 450 euros.
 • Resta de la demarcació de Barcelona: 350 euros.
 • Demarcació de Girona: 350 euros.
 • Demarcació de Tarragona: 300 euros.
 • Demarcació de Lleida: 300 euros.
 • Les Terres de l'Ebre: 300 euros.

Darrera actualització: 06.04.2023 | 09:55