Convocatòria ajuts del lloguer (joves, gent gran i MITMA)

Dimecres, 22 de març de 2023 a les 00:00

Publicat en el DOGC la Resolució TER/931/2023, de 17 de març, per la qual s’obre la convocatòria per a la concessió, en règim de concurrència pública competitiva, de les subvencions per al pagament del lloguer o preu de cessió d’habitatge o habitació per a l’any 2023.

Apartat 1 Convocatòria:

Obrir per a la concessió, en règim de concurrència pública competitiva, de les subvencions per al pagament del lloguer o preu de cessió d’habitatge o habitació per a l’any 2023, per a persones que a la data de publicació d’aquesta convocatòria (en data 22/3/2023) es trobin en alguna de les situacions següents:

 • Tinguin 65 anys o més (LG)
 • Tinguin 35 anys o menys (LV)
 • Tinguin de 36 anys a 64 anys (LM)

Apartat 4 Termini per presentar les sol.licituds:

 • Pel  b) tinguin 35 anys o menys LV a partir del  23/3/2023 fins el 5/4/2023 ambdós inclosos
 • Pel a) tinguin 65 anys o més   LG  i el c) tinguin 36 anys a 64 anys LM de l’11/4/2023 al 12/5/2023 ambdós inclosos.

Apartat 6 Període impositiu, ingressos computables i indicador de renda de suficiència de Catalunya (IRSC)

D’acord amb el que disposa l’apartat 2 de la base reguladora 5, el periode impositiu és el de l’exercici 2021

6.2 Excepcionalment, d’acord amb el que disposa l’apartat 4 de la base reguladora 5, en el supòsit de persones incloses en l’apartat b) Tinguin 35 anys o menys LV, quan la persona acrediti disposar d’una vida laboral a partir de l’any 2022, s’admetran els ingressos de l’exercici 2022.

—7 Imports màxims del lloguer o preu de cessió mensual

7.2 En el supòsit de les persones incloses a l’apartat a) LG i c) LM del punt 1 d’aquesta Resolució (65 anys o més i de 36 a 64 anys), aquest import màxim serà el següent:

a) Quant es tracti d’habitatge:

 • Àmbit Metropolità de Barcelona (Baix Llobregat, Barcelonès, Maresme, Vallès Occidental, Vallès Oriental): 900 euros.
 • Resta de la demarcació de Barcelona: 650 euros.
 • Demarcació de Girona: 650 euros.
 • Demarcació de Lleida: 600 euros.
 • Demarcació de Tarragona: 600 euros.
 • Les Terres de l’Ebre: 600 euros.

Per a famílies nombroses, famílies monoparentals i per a unitats de convivència amb algun membre amb discapacitat legalment reconeguda i barem mobilitat favorable, aquest import màxim serà de 900 euros a tot el territori de Catalunya.

b) Quant es tracti d’habitació:

 • Àmbit Metropolità de Barcelona (Baix Llobregat, Barcelonès, Maresme, Vallès Occidental, Vallès Oriental): 450 euros.
 • Resta de la demarcació de Barcelona: 350 euros.
 • Demarcació de Girona: 350 euros.
 • Demarcació de Tarragona: 300 euros.
 • Demarcació de Lleida: 300 euros.
 • Les Terres de l'Ebre: 300 euros.

7.3 En el supòsit de les persones incloses a l’apartat b) LV del punt 1 d’aquesta Resolució (35 anys o menys), aquest import màxim serà el següent:

a) Quant es tracti d’habitatge:

 • Àmbit Metropolità de Barcelona (Baix Llobregat, Barcelonès, Maresme, Vallès Occidental, Vallès Oriental): 950 euros.
 • Resta de la demarcació de Barcelona: 650 euros.
 • Demarcació de Girona: 650 euros.
 • Demarcació de Lleida: 600 euros.
 • Demarcació de Tarragona: 600 euros.
 • Les Terres de l’Ebre: 600 euros.

Per a famílies nombroses, famílies monoparentals i per a unitats de convivència amb algun membre amb discapacitat legalment reconeguda i barem mobilitat favorable, aquest import màxim serà de 900 euros a tot el territori de Catalunya.

Amb l’excepció de l’Àmbit Metropolità de Barcelona (Baix Llobregat, Barcelonès, Maresme, Vallès Occidental, Vallès Oriental) que serà de 1.100 euros.

b) Quant es tracti d’habitació

 • Àmbit Metropolità de Barcelona (Baix Llobregat, Barcelonès, Maresme, Vallès Occidental, Vallès Oriental): 450 euros.
 • Resta de la demarcació de Barcelona: 350 euros.
 • Demarcació de Girona: 350 euros.
 • Demarcació de Tarragona: 300 euros.
 • Demarcació de Lleida: 300 euros.
 • Les Terres de l'Ebre: 300 euros.

 

Darrera actualització: 22.03.2023 | 11:11