BASES. 8è Concurs de Microrelats 'Dones veu a les dones?'

Divendres, 8 d'octubre de 2021 a les 11:25

Bases de participació a l'edició 2022

El Consell de Dones i la Regidoria d’Igualtat, Feminismes i LGTBI organitzen el 8è Concurs de Microrelats “Dones veu a les dones?”, com a eina de sensibilització, per mitjà de la creació literària, de la lluita personal i  col·lectiva de les dones pels seus drets.
La temàtica dels microrelats ha d’anar al voltant de la lluita de les dones per aconseguir una igualtat efectiva, tant a escala col·lectiva com personal. Els escrits hauran de fer valer les lluites de les dones dutes a terme al llarg  de la història i les que afronten dia a dia per tal d’aconseguir una igualtat real i superar el model patriarcal que legitima la desigualtat. També hauran de visibilitzar aquesta lluita per la igualtat, per la consecució dels drets, i el seu empoderament.

REQUISITS PER ELABORAR EL MICRORELAT

 • Brevetat. L’extensió del text ha de ser de 200 paraules màxim.
 • El llenguatge ha de ser senzill però, alhora, molt acurat i precís
 • Condensació d’idees, capacitat de suggerir i sorprendre, ús de la ironia o l’ambigüitat.
 • Centrat en una sola emoció o idea. Recórrer a un personatge pla o arquetip pot ser útil. Totes les paraules del text han de connotar aquesta emoció o pensament.
 • El microrelat està concebut i orientat cap al final. El final ha de ser obert, ha de suposar una ruptura o paradoxa que provoqui la sorpresa, incertesa o inquietud.
 • S’ha de triar un bon títol, és fonamental per entendre el sentit últim del text.

PARTICIPACIÓ

Poden participar persones majors de 15 anys. Cada persona participant només pot enviar una obra.

PROCEDIMENT I MODE DE PARTICIPACIÓ

 • El termini de presentació acaba el divendres 11 de febrer de 2022.
 • Els relats s’han de presentar de forma electrònica. S’enviarà un únic correu a l’adreça oficinadona@montcada.org. A l’assumpte s’haurà d’especificar el títol següent: “Microrelats Dones veu a les dones 2022”. Al correu s’adjuntaran dos arxius:
  • Arxiu 1: el microrelat, amb el títol i el pseudònim.
  • Arxiu 2: formulari d’inscripció degudament complimentat, signat digitalment o bé escanejat amb signatura manuscrita.
 • Les persones que participin rebran un correu de confirmació de la rebuda dels arxius correctament.
 • La font de la lletra haurà de ser Calibri mida 12.
 • Els relats hauran de ser originals, inèdits, i escrits en català o castellà.

JURAT

El jurat està format per:

 • Representats d’entitats de dones i /o de la Taula LGTBIQ de Montcada i Reixac.
 • La Regidoria d’Igualtat, Feminismes i LGTBI.
 • La Regidoria de Cultura i Patrimoni.
 • La Regidoria d’Infància i Joventut.
 • Persones vinculades a l’àmbit de la comunicació i/o la literatura.

CRITERIS DE VALORACIÓ

Les persones que formin part del jurat tindran en compte:

 • L’originalitat de l’obra.
 • La fidelitat a la temàtica proposada.
 • La capacitat d’impacte del relat.
 • El respecte, en tot moment, dels requisits per elaborar un microrelat.
 • La correcció gramatical i ortogràfica.

PREMIS

Hi ha 3 premis de 200 euros cadascun (que es reduiran d’acord amb les retencions establertes en la Llei de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques). 
El jurat podrà decidir ampliar el nombre de premis si ho considera oportú.

ACTE DE LLIURAMENT DE PREMIS

L’acte de lliurament de premis es farà el 26 d’abril de 2022, a les 19 h, a l’Antiga Cerveseria (C. Montiu, 22), per tal de fer visible les dones i el feminisme a la literatura, amb motiu del Dia Internacional del Llibre (23 d’abril).

ACLARIMENTS

 • L’organització es reserva el dret de modificar en algun punt aquestes bases i a resoldre tots els aspectes no previstos. La decisió del jurat és inapel·lable. El fet de participar en aquest concurs suposa la total  acceptació de les bases.
 • Qui participi en el concurs autoritza l’Ajuntament de Montcada Reixac a reproduir i a publicar el seu nom, cognoms i imatge a través d’Internet i qualsevol altre mitjà de posada a disposició interactiva.
 • Qui concursi sap, coneix i accepta que, per la mera participació, els microrelats es poden reproduir en qualsevol modalitat de suport, per qualsevol mitjà gràfic, audiovisual, Internet i qualsevol mitjà de posada a disposició interactiva, i que també es podran fer servir per sensibilitzar a la població més jove en matèria de drets de les dones, sense dret a percebre cap contraprestació econòmica.
 • Protecció de dades. Les dades personals s’utilitzaran exclusivament per qüestions relacionades amb la participació en el concurs. Cal l’acceptació expressa de la política de protecció de dades. Mitjançant la  indicació de les dades, i d’acord amb el que estableix la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), i el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril de 2016, del  Parlament Europeu i del Consell, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament (RGPD), s’atorgarà el consentiment inequívoc a l’Ajuntament de Montcada i Reixac perquè procedeixi, en compliment de les finalitats esmentades, al tractament de les dades personals facilitades. No obstant això, es poden exercir en qualsevol moment els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició presencialment a l’adreça: Ajuntament de Montcada i Reixac, avinguda de la Unitat 6, 08110 Montcada i Reixac.
Darrera actualització: 15.10.2021 | 08:54