PROJECTES D'INVERSIONS 2019-2023

Al llarg del mandat s’han treballat un total de 100 projectes d’inversions entre els finalitzats, en vies d’execució o bé, en fase de redacció. Els projectes van en la línia dels principals objectius estratègics del pla d’actuació municipal: la cohesió territorial i social i la defensa del patrimoni.

Es divideixen en 5 grans àmbits d’actuació: ferroviari, carrers, equipaments, zones verdes i planificació urbanística. Les diferents actuacions han estat finançades amb recursos municipals, subvencions i fons de finançament d’altres administracions com ara l’Àrea Metropolitana, la Generalitat o fons europeus.

ÀMBITS D'ACTUACIÓ
PRESENTACIÓ
  • La presentació dels projectes urbanístics va tenir lloc a la Casa de la Vila
    Dijous, 23 de març de 2023
    L’Ajuntament presenta un centenar de projectes actuals i de futur per cohesionar i millorar el municipi

    El soterrament de l’R2, la nova estació de Montcada Bifurcació, habitatge de protecció oficial de lloguer i nous equipaments són algunes de les actuacions.