6 auxiliars administratius/ves (Oferta núm. 27627)

ESTAT: TANCADA

Pla local d'ocupació 2017-2018 subvencionat per la Diputació de Barcelona

Els principals objectius que persegueixen els plans locals d'ocupació són pal·liar la situació d'atur als municipis i millorar l'ocupabilitat de les persones.
Els plans poden estar subvencionats per diferents administracions: ajuntaments, diputacions, entitats metropolitanes o d'altres.
Cada pla compta amb els seus propis requisits per participar, que es són públics, depenent de l'objectiu social a cobrir i les tasques a desenvolupar, però la situació sòcio-econòmica dels treballador és sempre primordial en la selecció dels treballadors dins de la especificació de cada pla.
Tot i la importància de la situació econòmica dels candidats i les càrregues familiars, com a criteri de tria, també es tenen en compte altres qüestions com la formació i l'experiència.
La documentació a presentar també canvia depenent del pla d'ocupació.

Darrera actualització: 15.01.2018 | 11:02