Organització municipal

En aquest apartat trobeu l'organigrama municipal amb les competències de cada regidor/a. (actualitzat juliol 2019)