Estratègia d'Acció Social

Introducció

L'estratègia d'acció social impulsada per l'Ajuntament busca un model d'atenció integral i transversal, posant el focus en les necessitats reals de la ciutadania per resoldre-les des de diferents punts de vista, amb l'atenció a la diversitat de problemàtiques amb què es troben les persones al llarg de tota la vida.

Els diferents plans, guies i projectes locals que executen les diferents regidores són l'eina mitjançant la qual s'articula l'estratègia. Cadascun té la seva particularitat i en alguns casos, un sector concret de la població a tractar, però presenten objectius comuns:

 • La prevenció de problemàtiques
 • La inclusió social
 • La promoció i foment de l'autonomia de les persones
 • La millora de la qualitat de vida

Un altre tret en comú fa referència a les fases d'elaboració dels projectes, que reben el suport econòmic d'administracions supramunicipals, com la Diputació de Barcelona o la Generalitat de Catalunya. En tots els casos, s'articulen amb:

 • Una diagnosi
 • La definició de les línies estratègiques
 • Els objectius concrets a assolir
 • Les actuacions per acomplir els objectius

La implicació de tots els agents socials que intervenen en un àmbit i els processos participatius són altres característiques comunes a tots els projectes, amb l'objectiu que la ciutadania sigui corresponsable de la presa de decisions. S'ha constituït una taula intersectorial formada per personal municipal i empreses que estan treballant sobre els diferents plans i es crearà un observatori de dades per estudiar com impacte entre la ciutadania les diferents accions socials. L'estratègia d'acció social busca:

 • Eficàcia i eficiència
 • Racionalització i aprofitament dels recursos
 • No duplicar esforços
 • Compartir els coneixements
 • Evitar la sobrecàrrega dels agents socials que participen en l'elaboració dels plans
 • A banda de proposar noves accions, ordenar les que l'Ajuntament ja està fent. Alguns projectes són actualitzacions d'anteriors i no es parteix de zero, però cal una reorganització i adaptació a la realitat d'avui dia.

Per tal de garantir l'efectivitat dels plans, cal:

 • Dotar-les econòmicament. La proposta de pressupostos per al 2018 inclou partides a aquest efecte
 • La implicació de la ciutadania, una participació real per donar una vessant comunitària als projectes
 • Orientar les actuacions segons els resultats i l'impacte
 • Fer una fotografia realista de la situació en què vivim i que les accions a fer siguin viables
 • Actualitzar els plans i ajustar-ne les actuacions a la realitat
 • - Programa de mesures reparatòries 17/01/2022

  Servei municipal per a joves que ofereix alternatives educatives a les sancions interposades per infraccions de l’Ordenança municipal de mesures per fomentar i garantir la convivència a l'espai públic i reguladora de l'ús de la vía pública mitjançant programes educatius que permetin afrontar els conflictes de forma àgil i propera, reconduint les conductes transgressores no greus i afavorint la integració dels joves.

 • Cartell programa Ubicat 2021 Programa Ubicat 09/02/2021

  L’objectiu general d'Ubicat és atendre de forma individualitzada a les persones en procés de recerca de feina.

 • Calaix de records Guia d'activitats i serveis educatius 07/10/2020

  La Guia d'activitats i serveis educatius recull les activitats que des de diferents regidories, serveis culturals i educatius i entitats del nostre entorn, s'ofereixen als centres educatius del municipi.

 • Cartell de la campanya Campanya Borsa de mediació de lloguer social 19/02/2020

  ‘Fem de la meva casa la teva llar. Bo per tu, bo per mi’

 • Logo - Guia local per fer front als maltractaments a les persones grans Guia local per fer front als maltractaments a les persones grans 02/03/2018

  AVÍS: Està pendent incorporar-se una actualització perquè hi ha hagut canvis legislatius que afecten aspectes esmentats a la mateixa.

 • Logo - Montcada Ciutat Amiga de les persones grans Montcada Ciutat Amiga de les persones grans 02/03/2018

  Un projecte promogut per l'Organització Mundial de la Salut (OMS) per impulsar polítiques d'envelliment actiu i adaptar l'entorn i serveis de les ciutats perquè les persones grans visquin amb seguretat, de forma saludable i perquè participin de forma activa en el dia a dia dels municipis.

 • Logo de programa DiLTET DiLTET 19/09/2017

  El Dispositu Local de Transició Escola-Treball (DiLTET) es va iniciar l'any 2006 amb l'objectiu de fer detecció, prevenció, orientació, formació, acompanyament i seguiment dels joves entre 15 i 25 anys per facilitar el manteniment  i/o retorn dels joves al sistema educatiu i la seva incorporació al món del treball. És una eina que pot ser útil als joves en el seu trànsit de l'escola al món del treball.

 • Accio 16.24 Acció 16.24 06/03/2017

  Acció 16.24 és un projecte marc que proposa un conjunt d'accions articulades que configuren un servei de promoció i acompanyament socioeducatiu per a joves de 16 a 24 anys amb dificultats socials.