Ensenyament postobligatori

Centre de Formació d'Adults

Matriculació: del 2 al 9 de setembre

  • Graduat en Educació Secundària (ESO)
  • Preparació a les proves d’accés a cicles formatius
  • de GRAU MITJÀ i GRAU SUPERIOR
  • ANGLÈS: A1, A2.1 i A2.2 del Marc Europeu de les Llengües
  • INFORMÀTICA: Iniciació i acreditació ACTIC Bàsic, Mitjà i Avançat
  • CATALÀ: A1
  • CASTELLÀ (Spanish lessons): A1, A2 i B1
  • Aprendre a llegir i escriure (ALFABETITZACIÓ)
  • Perfeccionament de la lectoescriptura

C. Reixagó, 5
935 643 001
a8062021@xtec.cat
http://agora.xtec.cat/cfa-montcada

PFI-PTT de l’INS La Ferreria