Convocatòria extraordinària d'estabilització 2022

Inclou les places vacants de la plantilla de personal funcionari i de personal laboral de l'Ajuntament de Montcada i Reixac i el seu organisme autònom, en aplicació del que disposa la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública

El termini de presentació de sol·licituds va finalitzar el 30 de gener de 2023

 • Concurs Oposició 6 (CO- 6). Administratius/ves C1 08-03-2023

  Procés selectiu per al nomenament de personal funcionari per l’Ajuntament de Montcada i Reixac, per l’existència de quatre places vacants d'Administratiu/va, de l’Escala d'administració general, subescala administrativa, adscrit/a al lloc d'administratiu/va de comptabilitat, d'administratiu/va de cultura i patrimoni, d'administratiu/va de medi ambient i control d'activitats i d'administratiu/va de recursos humans, grup de classificació C1, codi de places 1.08.18, 1.08.44, 1.08.61 i 1.08.74, pel sistema de concurs oposició lliure i amb constitució de borsa.

  La durada de la prova teòrica és de 90 minuts (Annex I. Concurs oposició C-06). No són 120 minuts com, per errada tipogràfica, apareix mencionat en la Llista definitiva de persones admeses i excloses de data 30 de març de 2023.

 • Concurs 1 (C-1). Arquitecte/a superior A1 08-03-2023

   

  Procés selectiu per al nomenament de personal funcionari per l’Ajuntament de Montcada i Reixac, per l’existència de dues places vacant/s d'Arquitecte/a superior, de l’Escala d’administració especial, subescala tècnics/ques superiors, adscrits/es al lloc d'Arquitecte/a, grup de classificació A1, codi de places 1.11.03 i 1.11.05, pel sistema de concurs de mèrits.

 • Concurs 2 (C-2). Tècnic/a superior A1 (Sistemes d'Informació, Comunicació i Gestió) 08-03-2023

   

  Procés selectiu per al nomenament de personal funcionari per l’Ajuntament de Montcada i Reixac, per l’existència d´una plaça vacant de Tècnic/a superior, de l’Escala d’administració especial, subescala tècnics/ques superiors, adscrits/es al lloc de Cap de Servei de Sistemes d'Informació, Comunicació i Gestió, grup de classificació A1, codi de plaça 1.13.01, pel sistema de concurs de mèrits.

 • Concurs 3 (C-3). Tècnic/a de gestió A2 (Desenvolupament Econòmic Local) 08-03-2023

   

  Procés selectiu per al nomenament de personal funcionari per l’Ajuntament de Montcada i Reixac, per l’existència d'una plaça vacant de Tècnic/a de gestió, de l’Escala d’administració general, subescala tècnica grau mitjà, adscrit/a al lloc de Cap de Servei de Desenvolupament Econòmic Local, grup de classificació A2, codi de plaça 1.06.01, pel sistema de concurs de mèrits.

 • Concurs 4 (C-4). Tècnic/a mig A2 (Sistemes d'Informació, Comunicació i Gestió) 08-03-2023

   

  Procés selectiu per al nomenament de personal funcionari per l’Ajuntament de Montcada i Reixac, per l’existència d’una plaça vacant de Tècnic/a grau mitjà, de l’Escala d’administració general, subescala tècnica grau mitjà, adscrit/a al lloc de Tècnic/a mig d'Arxiu Històric, grup de classificació A2, codi de plaça 1.07.19, pel sistema de concurs de mèrits..

Darrera actualització: 18.05.2023 | 10:09
Darrera actualització: 18.05.2023 | 10:09