Casals esportius estiu 2022

Dimecres, 16 de març de 2022 a les 12:00

Regidoria d'Esports

Es posaran a disposició les places que no van ser formalitzades durant els períodes anteriors. Adreceu-vos a les oficines d’Esports (C. Tarragona, 32), a partir de les 9 h del 16 de maig.

Tots els infants preinscrits han estat admesos.
La formalització de les inscripcions, aportar documentació requerida i fer el pagament, es realitzarà presencialment a les oficines de la Regidoria d’Esports, amb cita prèvia, del 25 d’abril al 5 de maig.

DURADA: 

 • 1r torn: del 27 de juny al 15 de juliol 
 • 2n torn: del 18 al 29 de juliol 

CASAL MULTIESPORTIU

Pavelló Municipal Miquel Poblet (Pavelló Municipal Miquel Poblet i Zona Esportiva Centre)
Any de naixement: de 2008 a 2011
Activitats previstes:

 • Jocs individuals
 • Tallers esportius
 • Habilitats motrius esportives
 • Curset de natació
 • Ritmes d’estiu / fitnes
 • Esports alternatius
 • Habilitats tècniques esportives
 • Esports individuals
 • Iniciació a esports amb raqueta
 • Activitats amb material alternatiu

Zona Esportiva Centre (Zona Esportiva Centre i Escola Reixac)
Any de naixement: de 2012 a 2018
L’organització es reserva el dret de modificar la ubicació d’algún grup d’edat inscrit a la Zona Esportiva Centre cap al Pavelló Miquel Poblet en cas de gran demanda.
Activitats previstes:

 • Jocs individuals
 • Tallers esportius
 • Habilitats motrius esportives
 • Curset de natació
 • Ritmes d’estiu / fitnes
 • Esports alternatius
 • Habilitats tècniques esportives
 • Esports individuals
 • Iniciació a esports amb raqueta
 • Activitats amb material alternatiu

Zona Esportiva Can Cuiàs (Pista Esportiva Can Cuiàs i Zona Esportiva Centre)
Any de naixement: de 2008 a 2018
Activitats previstes:

 • Jocs individuals
 • Tallers esportius
 • Habilitats motrius esportives
 • Ritmes d’estiu / fitnes
 • Esports alternatius
 • Habilitats tècniques esportives
 • Esports individuals
 • Iniciació a esports amb raqueta
 • Activitats amb material alternatiu
 • Piscina lúdica (2 hores setmanals)

CASAL ESPECÍFIC DE FUTBOL

Instal·lacions municipals de futbol (Instal·lacions municipals de Futbol i Zona Esportiva Centre)
Any de naixement: de 2006 a 2016
Activitats previstes:

 • Sessions d’entrenaments i perfeccionament de les habilitats tàctiques i tècniques de futbol per a jugadors i porters.
 • Sessions teòriques.
 • Activitats lúdiques i recreatives.
 • Piscina lúdica (2 hores setmanals)

Casals Esportius (places limitades): L’organització es reserva el dret de redistribuir el nombre total de places assignades per franges d’edat. Totes les activitats, en les seves diferents propostes, s’adaptaran en funció de l’edat i del desenvolupament de les capacitats de l’alumnat i es podran modificar segons necessitats de programació i característiques del grup.
Menjador i horaris tarda: Es realitzaran a la Zona Esportiva Centre. L’alumnat, que no es trobi en aquesta instal·lació, es traslladarà a la Zona Esportiva Centre acompanyat per l’equip de monitoratge. Les famílies o persones tutores hauran de fer la recollida en aquesta instal·lació al final de l’activitat.

PREUS

Preus casals esportius 2022
    del 27 de juny al 15 de juliol del 18 al 29 de juliol
Pavelló municipal Miquel Poblet de 8 a 9 h (acollida) 47,94 € 35,70 €
de 9 a 14 h (sense dinar) 168,30 € 122,40 €
de 9 a 15 h (dinar inclòs) 229,50 € 163,20 €
de 9 a 17 h (dinar inclòs) 275,40 € 193,80 €
       
Zona Esportiva Centre
Can Cuiàs
Casal futbol
de 8 a 9 h (acollida) 47,94 € 35,70 €
de 9 a 13 h (sense dinar) 122,40 € 91,80 €
de 9 a 15 h (dinar inclòs) 229,50 € 163,20 €
de 13 a 14 h (ludoteca) 47,94 € 35,70 €
de 9 a 17 h (dinar inclòs) 275,40 € 193,80 €

Nota. Bonificació a residents a partir del segon germà inscrit al mateix torn.
Servei de menjador: menú diari variat i adaptat a les necessitats nutricionals, amb atenció a celíacs o dietes especials.

PREINSCRIPCIÓ: DEL 4 D’ABRIL AL 8 D’ABRIL (telemàtica o presencial)

 • Caldrà fer una sol·licitud obligatòria per a la participació en el procés d’assignació de places als Casals Esportius. S’haurà emplenar un formulari per a la sol·licitud de plaça indicant les dades que es demanen.
 • L’horari de preinscripció serà en el període de les 9 h del 4 d’abril fins a les 14 h del 8 d’abril, en les dues opcions.
 • S’assignarà un número identificatiu per a cada preinscripció, que cal guardar, ja que és el que s’utilitzarà per participar al sorteig de plaça, si s’escau.
 • El fet de fer la preinscripció no garanteix l’obtenció de plaça, ni l’ordre de presentació de sol·licitud de preinscripció dona cap dret preferent a l’assignació de plaça.

FORMALITZACIÓ DE LA INSCRIPCIÓ: DEL 25 D’ABRIL AL 5 DE MAIG (presencial)

Oficines de la Regidoria d’Esports, en horari d’atenció al públic amb cita prèvia al telèfon 935 650 999.
Oficines de la Regidoria d’Esports (Montcada Aqua, c. Tarragona, 32)
Horari: matins de dilluns a divendres, de 9 a 14 h, i tardes, dimarts i dijous, de 16 a 19.30 h.
No es farà efectiva l’obtenció de la plaça si no es presenta la documentació requerida.

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA:

 • Full de preinscripció amb el número assignat.
 • Full d’inscripció omplert i signat pel pare o mare, tutor/a del menor. Aquest full el podeu trobar a la web de la Regidoria d’Esports (www.esportsmontcada.org) o recollir-lo a les oficines.
 • Fotocòpia de la fitxa de vacunacions.
 • Fotocòpia de la targeta sanitària.
 • Fotografia tipus carnet.
 • Llibre de família, en el cas de germans.
 • Declaració responsable de coneixement del context de pandèmia, complimentada i signada pels tutors legals. (si s’escau en el moment de les inscripcions).
 • Altres documents acreditatius necessaris per a consulta o verificació de dades.

La falsedat a les dades aportades serà motiu d’exclusió automàtica de les sol·licituds presentades per a participar a l’adjudicacióde les places.
L’oferta d’activitats dels Casals Esportius està subjecta a l’evolució de la crisi de la Covid-19 i a les indicacions de les autoritats sanitàries al respecte, per tant la informació adjunta pot patir modificacions.

Darrera actualització: 01.07.2022 | 12:46