Casal d'estiu per infants de Primària

Dijous, 4 de març de 2021 a les 07:52

Regidoria d'Infància i Joventut
INSCRIPCIONS FINS AL 14 D'ABRIL

CASAL D'ESTIU I
Primera quinzena: del 28 de juny al 9 de juliol
Segona quinzena: del 12 al 23 de juliol
CASAL D'ESTIU II: del 16 al 30 de juliol

PARTICIPANTS
Infants de Montcada i Reixac que durant el curs 2020/2021 hagin cursat des de P-3 a 6è de Primària.

INCRIPCIONS DEL 7 AL 14 D'ABRIL
Les inscripcions es faran telemàticament o bé, de forma presencial amb cita prèvia a la Regidoria d'Infància i Joventut (joventut@montcada.org) per a les persones que no tinguin accés a internet. Horari: de dilluns a divendres, de 9 a 13 h, i dimarts i dijous, també de 15.30 a 19 h. Un cop fet aquest tràmit, s'obtindrà un número d'identificació de la inscripció, necessari per prendre part en el sorteig de places, en el cas que la demanda superi l'oferta.

INSCRIPCIONS TANCADES!

DOCUMENTACIÓ QUE CAL APORTAR
Les sol·licituds d'inscripció presencial hauran d'anar acompanyades de la següent documentació:

  • Fotografia recent de l'infant.
  • Fotografia de la tergeta de la Seguretat Social.
  • Fotocòpia del carnet o certificat de l'estat de vacunació de l'infant.
  • Persones que vindran a buscar l'infant.
  • Autorització de particiupacuió a les activitats del Casal Estiu i drets d'imatge. El formulari s'ha de descarregar telemàticament una vegada feta la inscripció, és l'últim pas del procés.

HORARIS I PREUS

  DATES HORARI Escoles Preu* Places**
CASAL D'ESTIU I

1a. quinzena: del 28 de juny al 9 de juliol

De dilluns a divendres, de 9 a 13.30 h, i un dia a la setmana de 9 a 17 h

Reixac
Viver
Mitja Costa
Elvira Cuyàs
​Mas Rampinyo

54 €

383*
2a quinzena: del 12 al 23 de juliol 54 € 383*
CASAL D'ESTIU II Del 26 al 30 de juliol De dilluns a divendres, de 9 a 13.30 h

Reixac

27€ 80€

Les famílies que inscriguin més d'un filla/a gaudiran d'un 10€ de descompte en el preu del segon fill/a i d'un 15%, en el tercer i següents.

** 13 places reservades a infants amb Necessitats de Suport Educatiu (NESE)

REUNIÓ INFORMATIVA GENERAL
Dijous 25 de març de 2021, a les 17.30 h
Si la situació sanitària ho permet, es farà presencial al Teatre Municipal (no podrem oferir servei de canguratge). Reserva de plaça al correu joventut@montcada.org
Si no és possible, serà virtual.
Us informarem per mitjà del web municipal i les xarxes socials de l'Ajuntament (Facebook, Twitter i Instagram).

SERVEIS COMPLEMENTARIS
Servei de menjador
Hi haurà servei de menh¡jador, de 13.30 a 15.30 h, en aquells casals que hi hagi suficient demenda. El mínim és de 15 infants.
Preu del menjador: 6,75 € dia/manú (preu esporàdis, 7,10 €).

Servei d'acollida matinal i de ludoteca
Hi haurà servei d'acollida matinal, de 8 a 9 h, i de ludoteca, de 15.30 a 17 h, en aquells casals que hi hagi suficient demanda. El mínim en ambdós casos és de 7 infants.
Preu: 13 € per setmana i 26 € per quinzena (preu esporàdic, 3, 50 €).

SERVEIS COMPLEMENTARIS (menjador, acollida i ludoteca)

Casal d'estiu Escola Reixac

Casal d’estiu escola Mas Rampinyo

Casal d'estiu Escola Mitja Costa

Casal d'estiu Escola Elvira Cuyàs

Casal d'estiu El Viver

L'oferta d'activitats de Casal d'estiu està subjecta a l'evolució de la crisi de la Covid-19 i a les indicacions de les autoritats sanitàries al respecte, per tant la informació adjunta pot patir modificacions.

Darrera actualització: 16.04.2021 | 11:54