Casal 'Agost per a tothom!'

Dilluns, 3 de maig de 2021 a les 09:30

INSCRIPCIONS TANCADES!

Regidoria de Serveis Socials

Requisits per poder participar al casal.

 • Tenir l'empadronament a Montcada i Reixac.
 • Haver nascut entre l'any 2009 i el 2017.
 • Haver obtingut beca de menjador escolar en el curs 2020-2021.
 • Presentar la sol·licitud de preinscripció dins del termini estipulat.
 • Assistència a la reunió de famílies.
 • Formalització de la inscripció definitiva dins del termini estipulat.
 • Presentar fotocòpies de tota la documentació requerida.

^ Pujar 

Preinscripcions: del 17 al 31 de maig

El formulari de preinscripció estarà a disposició de les persones interessades:

Presentació del formulari, signat pel pare/mare o tutor legal.

 • TELEMÀTICAMENT (preferentment).
  Per fer la tramitació telemàtica cal disposar d'una identificació digital. Si no es té, es pot obtenir fàcilment l'IdCAT a https://idcatmobil.seu.cat.
 • CORREU ELECTRÒNIC a l'Oficina d'Atenció Ciutadana: oac@montcada.org.
  Un cop fet això s'obtindrà el número d'identificació de la preinscripció, que equival al codi de registre de la instància.

^ Pujar

Criteris d'admissió d'infants

Si hi ha més sol·licituds que places ofertes s’atorgaran per ordre de puntuació del llistat de beques 2020-2021. En cas d’empat es procedirà a sorteig públic en línia entre les famílies que es trobin en la mateixa situació.

Existirà una plaça reservada per a un infant amb necessitats específiques de suport educatiu que requereixin d’un/a vetllador/a per al desenvolupament de les activitats del casal. En cas que hi hagi més sol·licituds d’infants en aquesta situació, es procedirà a fer un sorteig públic en línia.

La Llista definitiva d’ admesos es podrà consultar a través de la web de l’Ajuntament el dia 5 de juliol.

En cas d'obtenir una plaça, les obligacions dels/les participants són:

 • Puntualitat a les entrades i sortides.
 • Respectar les normes sanitàries establertes per l'empresa organitzadora del Casal.
 • Assistència diària.

La no assistència al Casal Agost per a tothom! només es podrà justificar en el cas de:

 • Malaltia de l'infant que impedeixi l'assistència a l'actvitat. En aquest cas s'haurà d'adjuntar un certificat oficial, complimentat i signat, o un informe hospitalari.
 • Malaltia o mort d'un familiar fins a segon grau de consanguinitat o afinitat. En aquest cas, s'haurà d'adjuntar un certificat oficial degudament complimentat i signat.
 • Suspensió de l'activitat.
 • Altres circunstàncies de causa major degudament justificades.

En el cas que l'infant no assisteixi al Casal més de 2 dies sense justificació es procedirà a donar-lo de baixa i a atorgar la plaça a un infnat de la llista d'espera.
L'incompliment no justificat de les obligacions dels participants recollides en aquest punt, suposa l'exclusió automàtica de la possibilitat de participar en la selecció del Casal Agost per a tothom! 2022.

^ Pujar

Documentació que cal aportar un cop designada la plaça.

Un cop designada la plaça s'informarà via correu electrònic com s'ha de formalitzar la inscripció amb la Fundació Pere Tarrés. La documentació que caldrà adjuntar en el moment de la inscripció és la següent:

 • Fotografia recent de l'infant.
 • Fotocòpia de la targeta de la Seguretat Social.
 • Fotocòpia del carnet o certificat de l'estat de vacunació de l'infant.


1r torn: del 2 al 6 d'agost · 2n torn: del 9 al 13 d'agost · 3r torn: del 16 al 20 d'agost

 • Horari: de 9 a 15 h.
 • Àpats que s'ofereixen: esmorzar + dinar.
 • Nombre de places: 30.
 • Edats: de 3 a 12 anys.
 • Lloc: Escola El Turó.
 • Preu: Gratuït.

Centre d'interès
La Gaia (l'àvia Terra) és una poderosa superheroïna que té com a objectiu fer un planeta millor per atots i totes els que hi vivim, siguin plantes, animals o éssers humans.
Setmana a setmana, la Gaia ens proposarà diferents reptes per tal de posar en nostre granet de sorra a fer aquest planet un indret millor per atothom.

 • Aniran a la piscina 3 dies a la setmana.
 • Faran excursió els dijous, de 9 a 17 h.

Fundació Probitas Logo Fundació Pere Tarrés Logo Plis Escut Ajuntament de Montcada i Reixac | Ciutat plural

Darrera actualització: 01.07.2021 | 10:02