La formalització de la inscripció del casal d'estiu d'Esports comença el 10 de juny

Divendres, 5 de juny de 2020 a les 09:00

Ja es pot consultar el llistat de codis que les famílies van obtenir durant la preinscripció a l'activitat.

La formalització de la inscripció al casal d'estiu de la Regidoria d'Esports es podrà fer a partir del pròxim dimecres, 10 de juny. La preinscripció s'ha dut a terme del 2 al 4 de juny i durant aquest termini, les famílies que s'hi han apuntat han rebut codis, el llistat dels quals ja es pot consultar a www.montcada.cat i www.esportsmontcada.org

Les inscripcions s'hauran de fer de forma presencial a les oficines de la Regidoria (Tarragona, 32), preferentment amb cita prèvia, trucant al 935 650 999 o enviant un mail a esports@montcada.org. L'horari d'atenció al públic és de 9 a 14 h i de 16 a 19 h, dilluns, dimarts i dijous; i de 9 a 14 h, dimecres i divendres. 

Els fulls d'inscripció estaran disponibles als dos webs anteriorment esmentats a partir de dimarts, 9 de juny, i també a les oficines d'Esports. La documentació que caldrà presentar per formalitzar la inscripció és la següent:

  • Full de preinscripció amb el número assignat.
  • Full d’inscripció omplert i signat pel pare/ mare o tutor/a del menor.
  • Fotocòpia de la fitxa de vacunacions.
  • Fotocòpia de la targeta sanitària.
  • Fotografia tipus carnet.
  • Llibre de família, en el cas de tenir germans.
  • Declaració responsable de coneixement del context de pandèmia actual i les circumstàncies i riscos que comporta, complimentada i signada pels tutors legals del menor.
  • Altres documents acreditatius necessaris per a consulta o verificació de dades.

L’oferta d’activitats de Casal esportiu està subjecta a l’evolució de la crisi de la Covid-19 i a les indicacions de les autoritats sanitàries al respecte.

Darrera actualització: 06.06.2020 | 08:01