PAM Montcada i Reixac

Què és el Pla d’Actuació Municipal (PAM)?

El Pla d’Actuació Municipal (PAM) 2019 - 2023 és el document guia que regeix les prioritats, actuacions i planificació de l’activitat del govern municipal de Montcada i Reixac per a aquest mandant.

És un full de ruta municipal que defineix el model de ciutat que volem, especificant les línies d’actuació amb el propòsit de millorar la qualitat de vida de les persones que viuen a Montcada i Reixac i que prioritza les solucions de les principals problemàtiques del municipi.

Com s’estructura?

Està organitzat en 5 eixos temàtics d’actuació amb un objectiu global definit en forma de model de ciutat per a cada un dels temes:

Eix-1. Igualtat de drets i oportunitats

Eix-2. Cohesió urbana i espai públic

Eix-3. Desenvolupament econòmic i ocupació de qualitat

Eix-4. Entorn natural i transició ecològica

Eix-5. Bon Govern, e-Administració i Innovació

EN DADES
El conjunt dels 5 eixos compten amb un total de 41 objectius, amb més de 400 accions i indicadors de seguiment i avaluació.

DOCUMENTACIÓ
Descarrega el document del Pla d'Actuació Municipal 2019-2023. (PDF 474 Kb)

Per a què serveix?

El PAM permet planificar i explicitar els objectius i compromisos del govern municipal durant el seu mandat. El document concreta la finalitat del projecte de ciutat impulsat i les mesures tant urgents com estratègiques, per incorporar una mirada a mitjà i llarg termini en aquelles qüestions estructurals que necessiten un treball de fons i permet fer un seguiment i avaluació del grau de compliment de les accions i de les necessitats de millora de les propostes.