Catàleg de serveis Regidoria de Serveis Socials i Polítiques d'Inclusió

Introducció:
La Cartera de Serveis Socials constitueix l'eina fonamental a través de la qual es materialitza el dret de les persones a accedir als serveis socials, passant d'un model de caràcter assistencial a un altre que consolida un sistema de garanties.
La Cartera inclou les prestacions de serveis, econòmiques i tecnològiques, que donen resposta a les necessitats socials existents, dins les competències atribuïdes a l'administració local en matèria de Serveis Socials.
La Cartera compleix una funció de sistematitzar les prestacions socials municipals, classificar-les i definir-les, així com articular-les en relació al seu contingut i en atenció a la necessitat social.

Definició:
És l'instrument bàsic que permet la visualització de l'oferta global del conjunt de prestacions que l'Ajuntament de Montcada i Reixac posa a disposició del ciutadà.
És l'instrument de reconeixement dels drets d'accés a les prestacions garantides mitjançant el Reglament de prestacions que garanteix la qualitat i equitat de les prestacions.
És l'eina de consulta dels/les professionals que treballen en l'àmbit.

Objectiu:
Determinar el conjunt de prestacions de servei, econòmiques i tecnològiques de competència municipal en matèria de Serveis Socials:

  • 1. Atenció social bàsica
  • 2. Suport a l'infància i familia
  • 3. Promoció de l'autonomia i atenció de la dependència
  • 4. Exclusió social i atenció a la pobresa
  • 5. Foment de la convivència i cohesió social
  • 6. Altres
Darrera actualització: 26.10.2017 | 15:52