Canvi de domicili

Descripció: Modificació de les dades de Padró d'Habitants per canvi de domicili dins el mateix municipi.

Requisits: Figurar empadronat al Padró municipal d'habitants. 

Important:

 • Tots els documents han de ser sempre originals.
 • Totes les persones de més de 18 anys han de signar el full de canvi de domicili. 

Cal aportar:

 • Majors de 14 anys: original del DNI, passaport o carnet de conduir.
 • Menors de 14 anys que no tinguin DNI: original del llibre de família o del certificat de naixement.
 • Estrangers d'un país comunitari: targeta de residència (Ministeri de l'Interior), passaport o document d'identitat del país d'origen.
 • Estrangers no comunitaris: targeta de residència (Ministeri de l'Interior) o passaport.
 • El document acreditatiu de la legitimitat de l'ocupació del domicili, per ordre de preferència: escriptura de la propietat, escriptura de divisió horitzontal o contracte de lloguer amb l'últim rebut pagat.
 • En aquells casos en que el peticionari no sigui família directa del titular del contracte d'arrendament, caldrà aportar l'autorització expressa del propietari/a de l'habitatge.

Canals de tramitació:

 • Presencial

  A l'OAC

Darrera actualització: 31.07.2017 | 13:27