Alta de gual

Descripció: Donar d'alta un gual adaptant la vorera a la normativa vigent i amb la corresponent senyalització de placa i pintat de groc, destinat exclusivament a facilitar l'accés de vehicles de 4 rodes a un solar o local. 

Quin cost té:

Les marcades en l'Ordenança fiscal corresponent

Qui pot sol·licitar-ho:

Propietari/a o llogater/a de la finca o local afectat

Cal aportar:

  • Instància normalitzada de l'alta de gual

  • Escriptura de propietat

    En cas que el titular del gual sigui la mateixa persona que el titular de l'IBI no cal aportar-la

  • Contracte de lloguer de la finca o local
  • Quan l'habitatge és nou, és preceptiva la llicència de 1a ocupació
  • Quan és una indústria o un garatge de més de 5 vehicles o 100 m2, és preceptiva la llicència d'activitat

Canals de tramitació:

  • Presencial

    A l'OAC

Darrera actualització: 21.11.2017 | 16:20