Fraccionaments i ajornaments

Descripció: Fraccionar els pagaments dels diferents tributs municipals, sempre que el deute superi la quantia de 60 €. 

Quan es tracti de l'Impost de vehicles de tracció mecànica (IVTM) o IAE, les persones interessades s'hauran d'adreçar a l'Organisme de Gestió Tributària (ORGT) de la Diputació.


Requisits: 

 • Ser titular del deute tributari.
 • El deute ha d'estar en període de voluntària.
 • El deute ha de ser superior a la quantia de 60 €.
 • El fraccionament/ajornament serà de la manera següent:
  • Entre 60 € i 1.500 €, en un màxim de 18 mesos               
  • Entre 1.501,00 € i 5.000,00 € en un màxim de 24 mesos
  • Més de 5.001,00 € en un màxim de 36 mesos

En el cas de tributs i preus públics i periòdics el pagament dels quals no està domiciliat, quan es demani el seu ajornament i/o fraccionament, aquests es faran com a màxim en onze mensualitats.

Als efectes d'ajornar i/o fraccionar deutes municipals, se sumaran tots els conceptes pendents de pagar a la data en la que es demani per a fixar els terminis d'abonament, tenint en compte que la seva aplicació respectarà l'antiguitat de cada concepte.

En tots els casos, l'ajornament i/o fraccionament dels ingressos municipals implicaran l'aplicació dels corresponents interessos de demora, i si es demanen en període voluntari.

No s'exigirà cap garantia pels ajornaments i/o fraccionaments que no superin els 18.000,00 €

 

Quin cost té:

Les que defineix la ordenança fiscal número 1 de Recaptació

Qui pot sol·licitar-ho:

La persona titular del deute tributari

Cal aportar:

Canals de tramitació:

 • Presencial

  A l'OAC

Oficina d'Atenció Ciutadana - OAC

Avinguda de la Unitat, 6 - 08110 Montcada i Reixac - Barcelona
Telèfon: 935 726 474
Fax: 935 726 493
Correu electrònic: oac@montcada.org
Horari:  
Dilluns, dimecres i divendres, de 8 h a 14.30 h
Dimarts i dijous, de 8 h a 19 h
Ponts i vacances, de 8 h a 14 h
Del 24 de desembre al 18 de gener ambdós inclosos de 8 a 14h.

Veure situació en el mapa
Darrera actualització: 07.02.2018 | 12:51