Ajuntament de Montcada i Reixac

Oferta pública d'ocupació

Convocatòries

Selecció de personal permanent

Convocatòria Publicació DOGC Presentació
sol·licituds
Grup Places Estat
Bases per a la provisió del lloc de treball de cap de Recursos Humans 17/02/2017 08/03/2017 A1 1 Tancada
Bases per a la provisió mitjançant el sistema de concurs oposició per promoció interna de 3 places de caporal/a de Policia Local 30/03/2016 31/03/2016 19/04/2016 C2 3 Tancada

Selecció de personal no permanent

Convocatòria Publicació DOGC Presentació
sol·licituds
Grup Places Estat
Bases personal funcionari interí Tècnic/a mig de Serveis Municipals 22/07/2017 10/08/2017 A2 1

Oberta

Bases convocatòria per a la provisió mitjançant concurs oposició lliure d'un lloc de treball a jornada partida de vigilant municipal de zona taronja 12/07/2017 31/07/2017 C2 1

Oberta

Bases personal temporal professor/a, tutor/a Programes de Formació i Inserció 23/06/2017 03/07/2017 A1 1

Oberta

Bases personal interí vacante Tècnic/a mig Sistemes d'Informació i Comunicació 23/06/2017 12/07/2017 A2 1

Oberta

Bases personal interí vacant Tècnic/a mig de desenvolupament d'aplicatius 23/06/2017 12/07/2017 A2 1

Oberta

Bases funcionari/a interí/na vacant interventor/a mitjançant concurs oposició amb constitució de bossa 10/05/2017 29/05/2017 A1 1

Oberta

Bases Tècnic/a d'administració general 02/09/2016 21/09/2016 A1 1 Tancada
Borsa de treball Enginyer/a tècnic/a i tècnic/a mig d'instal·lacions o equivalents 02/09/2016 12/09/2016 A2 Tancada
Bases específiques que han de regir la creació i funcionament d'una borsa de treball de personal laboral temporal i/o funcionari/a interí/na, per cobrir llocs de Tècnic/a d'Educació i Agent d'Acompanyament 21/06/2016 30/06/2016 A2 Tancada
Bases específiques que han de regir la creació i funcionament d'una borsa de treball de personal laboral temporal i/o funcionari/a interí/na, per cobrir llocs d'auxiliar administratiu/va 23/03/2016 01/04/2016 C2 Tancada
Bases específiques que han de regir la creació i funcionament d'una borsa de treball de personal laboral temporal i/o funcionari/a interí/na, per cobrir llocs d' oficial/a paleta, jardineria i pintura i peó/na de la brigada municipal 23/03/2016 01/04/2016 Oficial/la: C2
Peó/na: E
Tancada
Bases específiques que han de regir la creació i funcionament d'una borsa de treball de personal laboral temporal i/o funcionari/a interí/na, per cobrir llocs de tècnic/a d'ocupació i tècnic/a d'empresa 16/03/2016 29/03/2016 A2 Tancada
Bases específiques que han de regir la creació i funcionament d'una borsa de treball de personal laboral temporal i/o funcionari/a interí/na, per cobrir llocs de treballador/a social i educador/a social 16/03/2016 29/03/2016 A2 Tancada
Bases específiques que han de regir la creació i funcionament d'una borsa de treball de personal laboral temporal i/o funcionari/a interi/na, per cobrir llocs d'auxiliar de biblioteca 15/03/2016 24/03/2016 C1 Tancada
Borsa agents Policia Local en comissió de serveis C1 - Oberta

Altres administracions

En aquests moments no hi ha cap convocatòria

Ajuntament de Montcada i Reixac | Av. de la Unitat, 6 | 08110
Tel. 935 726 474 | oac@montcada.org