Ajuntament de Montcada i Reixac

Calendari fiscal

El calendari fiscal per a l'exercici 2017, serà com segueix:

Taxa de mercats ambulants: del 12 de gener al 16 de març del 2017.
Impost de vehicles de tracció mecànica: del 1 de març al 3 de maig de 2017.
Taxa de guals: del 2 de març al 4 de maig de 2017.
Taxa de Cementiri: del 20 d'abril al 22 de juny de 2017.
Impost sobre béns immobles urbans i rústics: del 4 de maig al 6 de juliol de 2017.
Impost sobre activitats econòmiques empresarials i professionals: del 14 de setembre al 16 de novembre del 2017.
Taxa de residus: del 14 de setembre al 16 de novembre del 2017.

Calendari de descompte bancari dels rebuts domiciliats i a cobrar en pagaments trimestrals, que serà com segueix:

1r. Termini: 1 de març
2n.Termini: 1 de juny
3r. Termini: 1 de setembre
4t. Termini: 1 de desembre

A excepció del Padró de l'Impost de vehicles de tracció mecànica, la gestió del qual la du a terme l'ORGT amb el seu calendari de cobrament.

1r. Termini: 3 d'abril
2n.Termini: 3 de juliol
3r. Termini: 3 d'octubre
4r. Termini: 1 de desembre

Els contribuents que domiciliïn tots els seus tributs municipals els podran pagar en quotes trimestrals (quatre pagaments repartits dins l'any) i amb un 5% de descompte.
Enguany també es podrà demanar el pagament de tots els impostos domiciliats en un únic pagament. Es descomptarà l'1 de març de 2017, excepte l'impost de vehicles, 3 de maig de 2017
Data límit per domiciliar i demanar el pagament únic: 16 de gener de 2017.
Les persones i les empreses contribuents que domiciliïn una part dels seus rebuts no tindran descompte, però si que se'ls fraccionarà trimestralment el pagament.

46042 visites

imprimir
Ajuntament de Montcada i Reixac | Av. de la Unitat, 6 | 08110
Tel. 935 726 474 | oac@montcada.org