Ajuntament de Montcada i Reixac

Serveis SocialsEls serveis socials bàsics són el primer nivell del sistema públic de Serveis Socials. Atenen els ciutadans i ciutadanes de forma personalitzada i estan integrats per un conjunt organitzat d'accions professionals amb l'objectiu de millorar el benestar social i afavorir la integració de les persones.

Objecte principal del serveis socials bàsics
L'objecte principal és promoure els mecanismes per conèixer, prevenir i intervenir amb persones, famílies i grups socials, especialment si es troben en situacions de risc social o d'exclusió. S'organitzen territorialment i estan dotats d'equips multidisciplinaris orientats a l'atenció individual, familiar i comunitària.
Ofereixen atenció, orientació i assessorament sobre tots els serveis i prestacions als quals es pot accedir. També poden promoure mesures d'inserció social i laboral, i de prevenció i atenció a maltractaments.
Tramiten les prestacions econòmiques d'urgència social, les prestacions econòmiques d'àmbit municipal, i les altres que els siguin atribuïdes.
Igualment treballen amb les entitats i associacions de la seva zona en projectes conjunts relacionats amb l'atenció social. D'aquesta manera contribueixen a prevenir el risc d'exclusió i enforteixen els llaços de cohesió social.
Els centres d'atenció social disposen d'educadors/es i treballadors/es socials. Aquests professionals valoraran la situació personal i social per determinar l'orientació més adequada.

Funcions dels Centres de Serveis Socials:

- Avaluar les situacions de necessitat.
- Oferir informació i assessorament en relació als drets i els recursos socials.
- Dissenyar programes individuals d'atenció per a persones i famílies.
- Prestar serveis d'ajuda a domicili, teleassistència i suport.
- Prestar serveis d'intervenció socioeducativa no residencial per a infants i adolescents.
- Promoure la inserció social, laboral i educativa dels usuaris.
- Gestionar prestacions d'urgència social i determinades prestacions econòmiques.
- Dissenyar i portar a terme projectes d'atenció grupal i comunitària.

DADES DE CONTACTE:
Serveis Socials Montcada Centre
c. Major, 32 (Casa de la Vila)
Telèfons: 935 753 430 - 935 753 460 - 935 647 826 (fax)
Serveis Socials Can sant Joan
c. Masia, 39 (Kursaal)
Telèfon: 934 451 889

Correu electrònic: serveissocials@montcada.org


imprimir

14262 visites

Ajuntament de Montcada i Reixac | Av. de la Unitat, 6 | 08110
Tel. 935 726 474 | oac@montcada.org