Protocol local d’abordatge integral contra les violències masclistes

Un protocol és un conjunt de procediments específics establerts en un Pla. El que s’ha buscat en l’elaboració d’aquest document és la posada en comú dels objectius dels diferents agents implicats i les accions necessàries per dur‐los a terme, així com els itineraris a seguir en casos d’atenció. 

Darrera actualització: 26.02.2019 | 07:16