Obert el termini per acollir-se o renovar l'abonament social de la factura de la llum

Divendres, 2 de febrer de 2018 a les 00:00

L'Oficina Municipal d'Informació a les Persones Consumidores (OMIC) ha posat en marxa una campanya informativa sobre l'adquisició o renovació d'aquest servei.

Es tracta d'un descompte fixat pel Govern de l'Estat que es pot aplicar a les persones clientes d'una comercialitzadora d'electricitat –amb una potència contactada igual o inferior a 10 kw a l'habitatge habitual– que tinguin contractada la tarifa denominada Preu Voluntari al Petit Consumidor (PVPC). Els ajuts es donen sempre i quan les persones sol·licitants compleixin amb una condició de vulnerabilitat, com ara ser pensionistes amb una pensió mínima vigent de la Seguretat Social, famílies nombres o unitats familiars amb pocs recursos.

Les persones que vulguin acollir-se per primer cop a l'abonament o bé, l'hagin de renovar, han de presentar les sol·licituds fins al 10 d'abril, a la seva companyia contractada. En el cas de la renovació, si no es presenta de nou tota la documentació abans d'aquesta data, a partir del 10 d'abril l'abonament quedarà anul·lat automàticament. En ambdós casos, s'ha de portar la mateixa documentació. Cal presentar el formulari de l'abonament social complimentat per tota la unitat familiar, fotocòpia del DNI o NIE del titular del punt de subministrament i de tota la unitat familiar i certificat d'empadronament de tothom. En el cas de les famílies nombroses, cal aportar-hi fotocòpia del títol acreditatiu. Per a pensionistes, és necessari presentar el certificat de la Seguretat Social que acrediti que tots els membres de la unitat familiar amb ingressos reben la pensió mínima per jubilació o incapacitat permanent. També cal justificar les circumstàncies especials, com tenir reconeguda una discapacitat igual o superior al 33%, ser víctima de violència de gènere o víctima de terrorisme.

En funció del grau de vulnerabilitat, les companyies apliquen, mitjançant l'abonament social, una bonificació d'un 25%, 40% o 50%. Les condicions per les quals s'atorga un descompte a o un altre les podeu consultar als portals web de les companyies elèctriques o bé, podeu adreçar-vos a l'OMIC. Tota la documentació s’ha de lliurar a la companyia elèctrica contractada. En cas de dubte, es pot fer una consulta a l'OMIC, que insisteix en la importància de renovar els abonaments socials per tal de seguir beneficiant-se dels descomptes de la despesa de la llum. A Montcada i Reixac, el servei està situat a l'edifici de l'Ajuntament (avinguda de la Unitat, 6). L'horari d'atenció és dilluns, dimecres, dijous i divendres, de 9 a 14 h, i dimarts, de 10 a 13 h i de 15 a 18 h. El telèfon és el 935 726 747 i el correu electrònic, omic@montcada.org.

Darrera actualització: 19.02.2018 | 14:01