L'Oficina d'Habitatge busca pisos buits per facilitar el lloguer

Dilluns, 19 de març de 2018 a les 11:00

La propietat té la garantia de comptar amb l'Ajuntament al darrera i d'un seguit de serveis tècnics i administratius que obté de forma gratuïta.

L'Oficina Local d'Habitatge (OLH) vol ampliar la borsa de lloguer i incorporar-hi pisos on actualment no hi visqui ningú per posar-los a disposició de la ciutadania a un preu assequible, que haurà de ser sensiblement inferior al preu de mercat. "El servei de mediació que oferim a l'OLH i que a hores d'ara té una quinzena d'habitatges té la garantia de comptar amb una administració al darrera i tot un seguit de serveis tècnics i administratius", ha explicat la regidora d'Habitatge, Jessica Segovia. La funció de la mediació és posar en contacte l'oferta i la demanda. L'OLH proporciona a la propietat, de forma totalment gratuïta, pòlissa multirisc i de caució, la tramitació del contracte i les pòlisses, intermediació fins a la fi del contracte i informació i tramitaicó dels diferents ajuts que atorga la Generalitat i el Consorci Metropolità de l'Habitatge, per a la rehabilitació d'habitatges, en el cas que sigui necessari.

Les persones interessades a cedir el seu pis a l'Ajuntament han de posar-se en contacte amb l'OLH (Avinguda de la Unitat, 6; 935 726 474; habitatge@montcada.org) i en primer lloc, es fa una entrevista amb el personal tècnic municipal per tal de conèixer els avantatges i les condicions de formar part de la borsa de lloguer. Si la persona propietària hi dóna el vistiplau, el següent pas és visitar l'immoble i consensuar el preu del lloguer, per sota del preu de mercat, dins la política municipal de facilitar l'accés a lloguers assequibles.

La propietat ha d'aportar una fotocòpia de la documentació necessària –DNI, escriptura, cèdula d'habitabilitat i de la revisió periòdica del gas– dades que permetran l'Ajuntament valorar l'estat de l'habitatge i pensar en una rehabilitació –que haurà d'assumir la propietat o les persones llogateres–, si és necessària. En aquest sentit i vinculat al lloguer, hi ha la previsió d'iniciar en breu un projecte d'ajudes a la masoveria, per tal de promoure la rehabilitació d'habitatges desocupats. També haurà de lliurar-ne un joc de claus perquè el personal municipal pugui mostrar l'habitatge a possibles persones llogateres. L'Ajuntament també realitza un inventari de totes les pertinences del pis cedit, per garantir el retorn del contingut en el moment que acabi el període de lloguer.

Darrera actualització: 16.03.2018 | 15:06