L'Ajuntament preveu aprovar el PMU de Vallençana Baixa amb el consens del veïnat

Dimecres, 4 d'abril de 2018 a les 00:00

L’Ajuntament de Montcada i Reixac va convocar ahir a la tarda al veïnat de Vallençana Baixa a una altra reunió per presentar la proposta municipal de Pla de Millora Urbana (PMU) per a la zona.

La reunió, que va tenir lloc a la Casa de la Vila, va comptar amb l'assistència de l'alcaldessa, Laura Campos, el president de l'Àrea Territorial, Jordi Sánchez, i tècnics municipals. El PMU va ser aprovat inicialment per la Junta de Govern Local el passat mes de desembre de 2017 i ara es troba en període d'informació pública. L'objectiu municipal és consensuar el projecte amb el veïnat i portar-lo properament al Ple i després a la Generalitat de Catalunya perquè sigui aprovat definitivament.

Els representants municipals van informar que el consistori ha demanat a la Diputació de Barcelona una subvenció per a la realització dels projectes de reparcel·lació i urbanització i reduir, així, els costos d’execució d’unes obres que hauran d’assumir els veïns en funció de les càrregues i l'aprofitament de cada solar. Un cop es faci la urbanització, que afecta bàsicament el carrer Quixot, podrà ser recepcionada i gestionada pel consistori. El consistori ha estimat provisionalment el cost de la urbanització en 38.000 euros per habitatge. El president de l'Àrea Territorial, Jordi Sánchez, va anunciar que els propietaris de les 31 parcel·les han de pagar a l'Ajuntament un 10% de costos de cessió però el consistori els destinarà a la urbanització com si fos un propietari més.

Si el veïnat decideix tirar endavant el projecte presentat pel consistori el sòl esdevindrà consolidat i el sector es dotarà amb clavegueram, asfaltat i enllumenat públic. Jordi Sánchez, va afirmar que "el nou pla s’ha dissenyat amb els mínims necessaris que marca la llei per dotar de serveis i poder atorgar llicències de construcció als solars existents". Amb l’objectiu que els costos siguin el menys elevats possibles per als veïns, el projecte contempla que les línies elèctrica i telefònica no vagin soterrades i només s’asfaltarà la part rodada del carrer Quixot, deixant els laterals amb un aspecte més semirústic i natural, pavimentant també els accessos a les parcel·les. El PMU no desafecta un vial que el Pla General Metropolità va preveure per a un projecte de construcció d'una hipotètica autovia, per tal de simplificar el tràmit d'aquest document.

Per la seva banda, l'alcaldessa va afirmar que "l'actual govern hem assumit la responsabilitat d'endreçar la ciutat perquè encara barris pendents de consolidar-se urbanísticament; hem començat per Gallecs, continuem amb Vallençana Baixa i després vindran altres zones com Can Pomada o la zona 21 de Terra Nostra". Campos va afegir que "ens agradaria que aquest projecte es consensués amb els veïns i no quedi encallat".

Des que es va redactar el Pla General Metropolità (PGM) del 1976, la Vallençana Baixa, a l'igual que Reixac, no té consolidada la legalitat urbanística. L'Ajuntament no pot concedir llicències per construir fins que no recepcioni oficialment el sector; d'altra banda, la inexistència de clavegueram fa que hi hagi abocaments d'aigües fecals a la xarxa de pluvials, amb la problemàtica ambiental que això suposa. L’Ajuntament va oferir al veïnat a consultar amb el personal tècnic municipal per estudiar la situació de cada solar i va acordar realitzar una tercera reunió per estudiar fòrmules de finançament amb entitats bancàries que podrien utilitzar els propietaris de les parcel·les per afrontar el pagament.

 

Darrera actualització: 04.04.2018 | 17:53