Aprovat el projecte d'urbanització del solar de l'antiga fàbrica de motllures de la Font Pudenta

Divendres, 22 de juny de 2018 a les 00:00

La proposta preveu la construcció de tres blocs de pisos a l'espai, propietat de la cooperativa d'habitatge de la UGT, una plaça central i l'eixamplament dels passatges de la Pell i de la Música.

L'Ajuntament, per Junta de Govern Local, ha aprovat inicialment el projecte d'urbanització del Pla Especial de Reforma Interior (PERI) ubicat entre els carrers riera de Sant Cugat, Quarters, Pere de Montcada i passatge de la Pell. Es tracta del solar que ocupava l'antiga fàbrica de motllures de la Font Pudenta, que es va desmantellar al 2016. L'espai és propietat de la cooperativa d'habitatges del sindicat UGT, hi construirà tres blocs d'edificis i s'encarregarà d'urbanitzar l'espai públic. El projecte l'ha redactat l'empresa promotora, amb les directrius del servei municipal de Projectes i Obres. "Amb aquest projecte, recuperem una zona degradada per a l'ús de la ciutadania i podrem disposar d'un equipament públic per a la Font Pudenta, que actualment no en té cap", ha explicat el president de l'Àrea Territorial, Jordi Sánchez.

El projecte d'urbanització contempla la creació d'una plaça central d'esbarjo de 560 m2, aïllada del trànsit rodat, que afavorirà la connexió entre els passatges de la Música i de la Pell per l'interior de l'illa i salvarà el desnivell existent entre tots dos vials, amb un recorregut accessible. Al centre de la plaça s'hi transplantaran els tres plataners que ara hi ha al carrer Quarters, sobre una base de sòl estructural, una base de paviment que permet als arbres desenvolupar millor les seves arrels sense malmetre el paviment de places i voreres. L'enjardinament d'aquest espai es completarà amb dos parterres amb vegetació arbustiva. El projecte també contempla l'eixamplament i la urbanització dels passatges de la Música i de la Pell, millorant i soterrament els serveis existents.

En aquest espai es col·locarà sòl estructural, un tipus de paviment que permet els arbres desenvolupar millor l'arrel sense fer malbé les voreres. Entre els blocs de pisos i la plaça s'ubicaran dos parterres i també s'hi trasplantaran els tres plataners que hi ha ara al carrer Quarters. Un cop aprovat aquest projecte, ara cal tirar endavant la reparcel·lació, un tràmit que és en marxa i que permetrà la cessió a l'Ajuntament de l'espai per a la plaça pública i d'un local d'equipaments.

Darrera actualització: 21.06.2018 | 16:38